Hinnakiri

Liivrand & Partnerid õigusbüroo teenuste hinnakiri:

Juriidiline konsultatsioon (õiguslik hinnang) 80 €/tund
Lepingu, pretensiooni koostamine 80 €/tund
Maksekäsu kiirmenetluse algatamine 80 €/tund
Hagiavalduse koostamine, sh esindamine esimese astme kohtus 80 €/tund
Kohtule vastuse koostamine 80 €/tund
Kompromisslepingu koostamine 80 €/tund
Läbirääkimised vastaspoolega kuni 96 €/tund
Lepingute tõlgendamine 80 €/tund
Taotluste, seletuskirjade, nõuete koostamine 80 €/tund
Avaldus Töövaidluskomisjonile 80 €/tund
Võlgade sissenõudmine sissenõutavast summast 10%
Kiirtöö 48 tunni jooksul põhihind + 50%
Kiirtöö 24 tunni jooksul 2 x põhihind

Õigusabi teenuste lõplik hind ja tasumise kord kehtestatakse poolte kokkuleppel.