Firmast

Qui suo iure utitur, neminem laedit – Kes kasutab oma õigust, ei tee kellelegi ülekohut

Liivrand & Partnerid õigusbüroo tegevuseks on klientide õiguste ja huvide kaitsmine ning õigusabiteenuste pakkumine füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Õigusbüroo eesmärk on tagada oma klientidele kvaliteetse õigusabi kättesaadavus, seetõttu üritame hoida pakutavate õigusabiteenuste hinna mõistlikuna.

Ettevõtte peamised õigusabivaldkonnad on protsessiõigus (kohtumenetlus, kohtuvaidlus), haldusõigus, tsiviilõigus (tööõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, asjaõigus), karistusõigus (kriminaal- ja väärteomenetlus) ning muude õigusalaste vaidluste lahendamine.

Analüüsime ja koostame lepinguid, hagiavaldusi, taotlusi ja teisi juriidilisi dokumente. Esindame oma kliente nii kohtutes kui ka kohtuvälistes vaideorganites kõigis menetlusstaadiumites, kus seadus seda võimaldab. Kuigi ettevõtte peamine tegevuspiirkond on Tallinn ja Harjumaa, teenindame kliente üle Eesti. Õigeaegne pöördumine meie õigusbüroo poole aitab Teile tagada tõhusa õigusabi.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • Tsiviilõigus
  • Karistusõigus
  • Haldusõigus
  • Protsessiõigus

Liivrand & Partnerid – Teie õiguste eest!